business-people-discussing-strategy1
biznes focus

DANE SZKOLENIA

Temat szkolenia: Zarządzanie projektami

Forma szkolenia: stacjonarne

Obszar szkoleń: zarządzanie projektami

Adresaci szkolenia: właściciele firm, przedsiębiorcy, menedżerowie odpowiedzialni za prowadzenie projektów w firmie, kierownicy projektów, przyszli kierownicy projektów; wszyscy zainteresowani tematem zarządzania projektami i zestawem dobrych praktyk w tym obszarze.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Liczba dni szkolenia: 2 dni

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Miejsce szkolenia: do uzgodnienia, zgodnie z preferencjami Klienta

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

 1. Wprowadzenie
 • identyfikacja oczekiwań i doświadczenia
 • trójkąt projektowy
 • projekt, a inne aktywności (zadanie, proces)
 • rola projektów w organizacji
 • klasyfikacja projektów
 1. Metodyka zarządzania projektami
 • metoda vs. standard zarządzania projektami
 • przegląd najważniejszych standardów i metodyk zarządzania projektami
 • jaką metodę planowania i zarządzania projektem wybrać w zależności od rodzaju i wielkości projektu?
 1. Przygotowanie projektu – ćwiczenia praktyczne
 • przygotowanie projektu „krok po kroku”
 • zagrożenia dla realizacji projektu wynikające z błędów planowania
 • najczęstsze błędy popełniane w procesie planowania i ich konsekwencje dla czasu realizacji projektu i jego budżetu
 1. Cel i zakresu projektu – zadania i oczekiwane rezultaty – warsztat praktyczny
 • zasady prawidłowej konstrukcji celu projektu (SMART/RUMAK)
 • wskaźniki i sposoby pomiaru stopnia realizacji celu
 • najczęstsze błędy występujące przy definiowaniu celu i ich konsekwencje dla dalszych etapów prac nad projektem
 • efekty projektu (produkt, rezultat, oddziaływanie)
 • najczęstsze błędy popełniane na etapie planowania zakresu projektu i ich konsekwencje na etapie realizacji
 • Struktura Podziału Pracy (WBS) jako narzędzie do planowania zakresu projektu, zasady konstrukcji „krok po kroku”
 • wykorzystanie WBS na etapie realizacji projektu
 • analiza ryzyk w projekcie i techniki ich monitowania

 

Dzień 2

 1. Zasoby projektu (w tym budżet projektu)
 • rodzaje zasobów wykorzystywanych w projektach
 • najczęstsze błędy na etapie budżetowania projektu i ich konsekwencje
 • techniki estymacji kosztów
 • łańcuch krytyczny jako narzędzie aktualizacji ścieżki krytycznej z uwzględnianiem dostępności zasobów
 1. Konstruowanie zespołu projektowego i zarządzanie zespołem projektowym – ćwiczenia praktyczne
 • diagnoza preferowanych ról w zespole – narzędzia do diagnozy silnych i słabych stron pracowników
 • techniki wykorzystania różnorodności zespołu dla zwiększenia jego efektywności etapy rozwoju zespołu projektowego
 1. Monitorowanie i kontrola projektu, zarządzanie jakością oraz czasem w projekcie. Zamykanie projektu

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA (efekty i cel)

Dzięki szkoleniu Uczestnik nabędzie istotne kompetencje w zakresie sprawnego i skutecznego zarządzania projektami - takie jak:

 • zarządzanie projektami o określonym budżecie, jakości i czasie
 • dobieranie właściwej metodologii zarządzania projektem
 • identyfikowanie procesów w organizacji
 • przeprowadzanie analizy wybranego projektu
 • planowanie procesu kontroli i wyciągania z niej wniosków
 • wprowadzanie systemowych zmian w procesach
 • wykorzystywanie narzędzi ICT i oprogramowania wspierającego proces zarządzania projektami

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem? Skontaktuj się z nami już teraz!
Wyślij nam wiadomość a nasz Specjalista ds. Szkoleń skontaktuje się z Państwem, by ustalić szczegóły.


Zapoznaj się ofertą naszych szkoleń i doradztw:

Szkolenia dla firm:
Rodzaje szkoleń i doradztw:
Topowe tematy szkoleń i doradztw:

Szkolenia zamknięte

Dedykowane dla danego przedsiębiorstwa lub instytucji, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i oczekiwania,
realizowane wyłącznie dla ustalonej uprzednio grupy;

Szkolenia otwarte

Szkolenia z topowych tematów szkoleniowych organizowane dla większej, otwartej grupy;
możliwość zapisu już od jednej osoby.

Szkolenia i doradztwa komercyjne

szkolenia organizowane dla danej firmy
z ich środków własnych

Szkolenia i doradztwa z dotacją

szkolenia organizowane dla danej firmy ze środków unijnych,
najczęściej w konfiguracji: 80% dofinansowania, 20% środków własnych

Biznes-Focus-logo-pion

Biznes Focus to Instytucja Otoczenia Biznesu, stworzona z myślą o wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości. 

Copyright © 2019 Biznes Focus Sp. z o.o.