business-people-discussing-strategy1
biznes focus

DANE SZKOLENIA

Temat szkolenia: Skuteczne techniki sprzedaży

Forma szkolenia: stacjonarne

Obszar szkoleń: sprzedaż, obsługa klienta, negocjacje

Adresaci szkolenia: właściciele firm, kierownicy projektów i wszyscy, którzy sprawują funkcje sprzedażowe i którym zależy na uzyskaniu satysfakcjonujących wyników sprzedaży, dzięki uzyskaniu odpowiedniej wiedzy, i nabyciu określonych umiejętności handlowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Liczba dni szkolenia: 2 dni

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Miejsce szkolenia: do uzgodnienia, zgodnie z preferencjami Klienta

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

 1. STRATEGIE NEGOCJACYJNE DOPASOWANE DO ŚRODOWISKA FIRMY
 • Cel negocjacji – od tego zaczynamy.
 • Ustalenie priorytetów poszczególnych stron negocjacji – nie wszystko jest tak samo dla nas istotne
 • Przygotowanie miejsca i czasu negocjacji
 • Analiza stron negocjacji na przykładach - case study
 1. NEGOCJACJE W WARUNKACH PROCESÓW BIZNESOWYCH FIRMY
 • Wpływ jakości komunikacji na osiągane wyniki zespołów zakupowych i sprzedażowych
 • Metody negocjowania z kluczowymi interesariuszami firmy - czyli jak wdrożyć strategię WIN-WIN.
 1. ETAPY PROCESU NEGOCJACYJNEGO W ZAKUPACH I SPRZEDAŻY
 • Proces negocjacyjny – krok po kroku do osiągnięcia porozumienia.
 • Stosowanie technik wpływu społecznego w negocjacjach.
 • Kluczowe reguły w negocjacjach – case study
 1. DEFINIOWANIE NAJLEPSZEJ ALTERNATYWY DLA POROZUMIENIA Z DANYM KONTRAHENTEM.
 • Zasady określania BATNY.
 • Ustalenie potrzeby negocjowania w zależności od potrzeb firmy – nie zawsze jesteśmy na to gotowi.
 • Wykorzystywanie BATNY w poszczególnych etapach procesu negocjacyjnego
 1. NEGOCJACJE WE WŁASNYM PROJEKCIE – ANALIZA SYTUACJI I WYPRACOWYWANIE WŁAŚCIWYCH SCENARIUSZY POSTĘPOWANIA.
 • Analiza sytuacji i definiowanie oczekiwań pracowników jak i klientów firmy
 • Definiowanie własnych ograniczeń w projekcie i zapewnienie odpowiedniej komunikacji kryteriów brzegowych.
 • Przewidywanie sytuacji partnera negocjacyjnego – czyli jak wykorzystać drzewa decyzyjne do kreowania właściwej pozycji negocjacyjnej.

 

Dzień 2

 1. PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY
 • Gra handlowa na rynku, psychologia klienta/kupca i sprzedawcy
 • Perspektywa i strategia sprzedawcy i kupującego
 • Przygotowanie do sprzedaży - opracowanie planu sprzedaży, czyli długofalowej relacji z klientem
 1. STANDARD WIZYTY HANDLOWEJ - PROWADZENIE SPOTKANIA HANDLOWEGO OD OTWARCIA DO ZAMKNIĘCIA

Cel spotkania, wizyty handlowej

Etapy spotkania od otwarcia do zamknięcia

 1. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z NOWYM KLIENTEM
 • Budowanie relacji, wizerunku handlowca
 • Radzenie sobie ze wstępnym oporem Klienta
 1. PROWADZENIE ROZMOWY ZA POMOCĄ PYTAŃ HANDLOWYCH - BADANIE POTRZEB MOTYWACJI I ZAKUPOWYCH KLIENTA
 • Techniki poznawania oczekiwań i możliwości klienta
 • Techniki zachęcające do mówienia, pozwalające zdobywać informacje
 • Techniki pozwalające minimalizować błędy w komunikacji
 1. PREZENTACJA HANDLOWA
 • Prezentacja oferty językiem korzyści „pod potrzeby klienta” - dobieranie składników oferty w sposób dopasowany do konkretnego Klienta
 • Model PCK - dobieranie sposobu prezentacji oferty zgodnie z preferencjami Klienta
 1. POKONYWANIE ZASTRZEŻEŃ I TARGOWANIE SIĘ
 • Techniki radzenia sobie z obiekcjami – sposoby prezentowania ceny
 • 4 zasady targowania się - jak zadowolić klienta i osiągnąć własne interesy?
 • Metody prezentowania i radzenia sobie z “atakiem cenowym”

Prowadzone w ramach szkolenia zajęcia będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie umiejętności.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA (efekty i cel)

 • nabycie umiejętności budowania trwałych relacji z Klientem,
 • zdolność do dokonywania właściwej diagnozy potrzeb, oczekiwań i możliwości Klienta i odpowiedniego pod tym kątem przedstawiania produktu,
 • umiejętność stosowania etycznych i skutecznych technik sprzedaży,
 • stosowanie przemyślanej komunikacji, z wykorzystaniem starannie dobranych słów i zwrotów,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi Klientami i odpowiedziami na trudne pytania.

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem? Skontaktuj się z nami już teraz!
Wyślij nam wiadomość a nasz Specjalista ds. Szkoleń skontaktuje się z Państwem, by ustalić szczegóły.


Zapoznaj się ofertą naszych szkoleń i doradztw:

Szkolenia dla firm:
Rodzaje szkoleń i doradztw:
Topowe tematy szkoleń i doradztw:

Szkolenia zamknięte

Dedykowane dla danego przedsiębiorstwa lub instytucji, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i oczekiwania,
realizowane wyłącznie dla ustalonej uprzednio grupy;

Szkolenia otwarte

Szkolenia z topowych tematów szkoleniowych organizowane dla większej, otwartej grupy;
możliwość zapisu już od jednej osoby.

Szkolenia i doradztwa komercyjne

szkolenia organizowane dla danej firmy
z ich środków własnych

Szkolenia i doradztwa z dotacją

szkolenia organizowane dla danej firmy ze środków unijnych,
najczęściej w konfiguracji: 80% dofinansowania, 20% środków własnych

Biznes-Focus-logo-pion

Biznes Focus to Instytucja Otoczenia Biznesu, stworzona z myślą o wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości. 

Copyright © 2019 Biznes Focus Sp. z o.o.