Zakres w jakim wspieramy sektor MŚP

Specjalistyczne doradztwo

Strategie Sprzedaży

 • Budowa schematu sprzedażowego
 • Zarządzanie

Skuteczny Marketing

 • Strategie marketingowe
 • Automatyzacja
 • Social media

Strategie Rozwoju Firm

 • Budowa i wdrażanie strategii
 • Biznesplany
 • Monitorowanie biznesu
 • Wejście na nowy rynek

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

 • Mapowanie procesów i ryzyk
 • Wdrażanie narzędzi do zarządzania
 • Lean management
 • Zarządzanie jakością

Aspekty
Prawno-podatkowe

RODO - ochrona i przetwarzanie
danych osobowych

Pozostałe doradztwo związane z rozwojem przedsiębiorstw

Potrzebujesz usługi doradczej dla Twojego biznesu?

Zajmujemy się również

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw
Inicjowaniem współpracy między przedsiębiorstwami
Internacjonalizacją przedsiębiorstw
Pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania projektów rozwojowych
Upowszechnianiem współpracy między nauką a biznesem oraz transferu i komercjalizacji wiedzy

Biznes Focus to Instytucja Otoczenia Biznesu, stworzona z myślą o wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości. 

Copyright © 2019 Biznes Focus Sp. z o.o.