business-people-discussing-strategy1
biznes focus

DANE SZKOLENIA

Temat szkolenia: Kierownik – Lider – Przywódca

Forma szkolenia: stacjonarne

Obszar szkoleń: zarządzanie ludźmi i rozwój osobisty

Adresaci szkolenia: właściciele firm, kierownicy projektów i osoby aspirujące do piastowania funkcji kierowniczych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Liczba dni szkolenia: 2 dni

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Miejsce szkolenia: do uzgodnienia, zgodnie z preferencjami Klienta

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

 1. Szef czy lider – czyli jak stać się przywódcą
 • różnica między kierownikiem a liderem – poziomy przywództwa
 • narzędzie do indywidualnej oceny poziomu przywództwa
 1. Ścieżka rozwoju lidera – jak przejść na wyższy poziom zarządzania
 1. Świadome zarządzanie potencjałem zespołu
 • diagnoza kompetencji i potencjału pracowników
 • role w zespole i zarządzanie różnorodnością zespołu
 • dopasowanie zadań do możliwości i preferencji pracowników
 • budowa i rozwój zespołu poprzez delegowanie zadań
 1. Przywództwo sytuacyjne
 • etapy rozwoju pracowników
 • style zarządzania
 • dobór stylu zarządzania do celów biznesowych i możliwości zespołu

 

Dzień 2

 1. Motywowanie
 • motywatory finansowe i niefinansowe – czyli co naprawdę motywuje pracowników
 • najczęstsze błędy popełniane w obszarze motywowania pracowników
 • na co ma wpływ manager, czyli praktyczne narzędzia motywacyjne dla lidera
 • dyscyplinowanie pracowników
 1. Efektywna komunikacja jako narzędzie motywacyjne i budowania autorytetu lidera
 • delegowanie zadań
 • zasady udzielania skutecznej informacji zwrotnej
 • narzędzie efektywnej rozmowy służącej nagrodzeniu pracownika
 • narzędzie efektywnej rozmowy służącej ukaraniu pracownika
 • expose czyli instrukcja obsługi szefa
 1. Rozwój zespołu i zarządzanie sytuacjami konfliktowymi
 • fazy rozwoju zespołu
 • przyczyny konfliktów w zespole
 • rola lidera w konflikcie – praktyczne zarządzanie sytuacją konfliktową

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA (efekty i cel)

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestnika w wiedzę i umiejętności jak stać się wiarygodnym liderem i przywódcą poprzez:

 • pozyskanie wiedzy z zakresu skutecznych narzędzi zarządzania zespołami, podwyższenia jakości planowania i efektywności pracy,
 • zbudowanie świadomości czym się wyróżnia lider i jak budować pozycję przywódcy oraz jaki lider ma wpływ na motywowanie swoich pracowników,
 • nabycie umiejętności w obszarze planowania pracy zespołu z wykorzystaniem jego naturalnego potencjału, skutecznej komunikacji w zespole, budowaniu wizerunku i autorytetu managera oraz wykorzystywania narzędzi finansowego i niefinansowego motywowania pracowników.

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem? Skontaktuj się z nami już teraz!
Wyślij nam wiadomość a nasz Specjalista ds. Szkoleń skontaktuje się z Państwem, by ustalić szczegóły.


Zapoznaj się ofertą naszych szkoleń i doradztw:

Szkolenia dla firm:
Rodzaje szkoleń i doradztw:
Topowe tematy szkoleń i doradztw:

Szkolenia zamknięte

Dedykowane dla danego przedsiębiorstwa lub instytucji, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i oczekiwania,
realizowane wyłącznie dla ustalonej uprzednio grupy;

Szkolenia otwarte

Szkolenia z topowych tematów szkoleniowych organizowane dla większej, otwartej grupy;
możliwość zapisu już od jednej osoby.

Szkolenia i doradztwa komercyjne

szkolenia organizowane dla danej firmy
z ich środków własnych

Szkolenia i doradztwa z dotacją

szkolenia organizowane dla danej firmy ze środków unijnych,
najczęściej w konfiguracji: 80% dofinansowania, 20% środków własnych

Biznes-Focus-logo-pion

Biznes Focus to Instytucja Otoczenia Biznesu, stworzona z myślą o wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości. 

Copyright © 2019 Biznes Focus Sp. z o.o.