business-people-discussing-strategy1
biznes focus

DANE SZKOLENIA

Temat szkolenia: Dyscyplina strategii zarządzania. Warsztat strategiczny z elementami teorii ograniczeń

Forma szkolenia: stacjonarne

Obszar szkoleń: zarządzanie przedsiębiorstwem

Adresaci szkolenia: właściciele firm, przedsiębiorcy, menedżerowie odpowiedzialni za współrealizację celów strategicznych przedsiębiorstwa, kierownicy projektów strategicznych w przedsiębiorstwie; wszyscy zainteresowani zastosowaniem technik TOC (teorii ograniczeń) w praktyce

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Liczba dni szkolenia: 2 dni

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Miejsce szkolenia: do uzgodnienia, zgodnie z preferencjami Klienta

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

Co chcę zmienić? – Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia, startupu:

 • Wprowadzenie i omówienie zasad pracy.
 • Dyscyplina wdrażania strategii – mini wykład.
 • Analiza otoczenia i uwarunkowań wewnętrznych – warsztat.
 • Strategie przewagi konkurencyjnej (wg. Portera) – mini wykład.
 • Analiza strategii przewagi konkurencyjnej – warsztat.
 • Analiza SWOT – analiza wagowa – warsztat.
 • Budowanie Drzewa Stanu Obecnego – (narzędzie TOC) – warsztat.

 

Dzień 2

Na co chcę zmienić? – wartości, misja oraz wizja i plan na mój pomysł:

 • Wprowadzenie i omówienie wniosków z poprzedniego dnia.
 • Wartości – na czym będziemy budować – warsztat.
 • Misja – dlaczego chcę to robić?
 • Wizja – jak będę to robił?
 • Cel główny – zgodny ze SMART.
 • Definicja celów pośrednich – jak dokonać zmiany?
 • Budowanie drzewa stanu przyszłego – plan działania.

Podsumowanie i wprowadzenie do realizacji projektów zdefiniowanych w ramach planu.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA (efekty i cel)

 • wypracowanie strategii przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia, startupu, które pozwoli na rozwój i realizację zamierzonych celów biznesowych w określonych wartościach i czasie,
 • poznanie metodyki zarządzania strategicznego, narzędzi do analizy stanu obecnego oraz narzędzi do planowania realnych celów w czasie,
 • nabycie wiedzy w zakresie konstrukcji modelu biznesowego, poznanie strategii przewagi konkurencyjnej oraz narzędzi do budowania własnego pomysłu na biznes,
 • poznanie podstawowych narzędzi myślowych w zakresie teorii ograniczeń.

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem? Skontaktuj się z nami już teraz!
Wyślij nam wiadomość a nasz Specjalista ds. Szkoleń skontaktuje się z Państwem, by ustalić szczegóły.


Zapoznaj się ofertą naszych szkoleń i doradztw:

Szkolenia dla firm:
Rodzaje szkoleń i doradztw:
Topowe tematy szkoleń i doradztw:

Szkolenia zamknięte

Dedykowane dla danego przedsiębiorstwa lub instytucji, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i oczekiwania,
realizowane wyłącznie dla ustalonej uprzednio grupy;

Szkolenia otwarte

Szkolenia z topowych tematów szkoleniowych organizowane dla większej, otwartej grupy;
możliwość zapisu już od jednej osoby.

Szkolenia i doradztwa komercyjne

szkolenia organizowane dla danej firmy
z ich środków własnych

Szkolenia i doradztwa z dotacją

szkolenia organizowane dla danej firmy ze środków unijnych,
najczęściej w konfiguracji: 80% dofinansowania, 20% środków własnych

Biznes-Focus-logo-pion

Biznes Focus to Instytucja Otoczenia Biznesu, stworzona z myślą o wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości. 

Copyright © 2019 Biznes Focus Sp. z o.o.