business-people-discussing-strategy1
biznes focus

DANE SZKOLENIA

Temat szkolenia: First Time Manager

Forma szkolenia: stacjonarne

Obszar szkoleń: zarządzanie ludźmi i rozwój osobisty

Adresaci szkolenia: właściciele firm, kierownicy projektów i osoby aspirujące do piastowania funkcji kierowniczych, które zaczynają swoją karierę w zakresie zarządzania ludźmi i chcą się dowiedzieć jak to robić skutecznie, z zachowaniem odpowiednich relacji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Liczba dni szkolenia: 2 dni

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Miejsce szkolenia: do uzgodnienia, zgodnie z preferencjami Klienta

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

 1. Od czego zacząć… czyli jak się odnaleźć w roli managera
 • od specjalisty do lidera – czym różni się wykonywanie zadań, od zarządzania
 • za co odpowiada manager i jak się do tego zabrać – określanie celów biznesowych zespołu, organizacja pracy – planowanie i podział zadań, wyznaczanie celów indywidualnych, monitoring działań zespołu
 1. Zarządzanie celami biznesowymi, a przewodzenie ludziom
 • Czego oczekuje od lidera firma a czego podwładni?
 • kluczowe kompetencje jakie powinien posiadać lider
 • stres i rozterki managera – najczęściej popełniane błędy

3.Instrukcja obsługi szefa -czyli:

 • jasne i klarowne komunikowanie oczekiwań i zasad współpracy z szefem [expose] oraz w zespole
 • budowa autorytetu szefa – sposoby budowania odpowiedniej postawy i wizerunku managera

 

 1. Budowanie zespołu – wykorzystanie kompetencji i talentów członków zespołu
 • diagnoza mocnych i słabych stron pracowników, i swoich własnych
 • praktyczne narzędzia do efektywnego wykorzystania potencjału pracowników

 

 Dzień 2 

 1. Podstawy motywowania – najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze
 • mechanizmy motywacyjne u pracowników
 • na co ma wpływ manager
 • pozytywna informacja zwrotna
 1. Komunikacja z zespołem, która nie burzy relacji
 • komunikacja jako narzędzie w zarządzaniu
 • asertywność w komunikacji managera – jak powiedzieć NIE
 • informacja zwrotna która wzmacnia i rozwija pracownika
 1. Skuteczne delegowanie zadań – jak przekazywać zadania by wzbudzać chęć i zaangażowanie do działania?
 • SMART- reguły jasnego przekazywania poleceń
 • formułowanie celów a skuteczność działania

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA (efekty i cel)

Uczestnik zdobędzie wiedzę o roli managera w organizacji. Zdobędzie wiedzę w zakresie realizacji celów biznesowych poprzez swój zespół, dowie się również jak działać jako manager, aby zbudować skuteczny zespół.

Dodatkowo na warsztacie pozna narzędzia do skutecznego zarządzania pracą swoich pracowników, motywowania oraz efektywnej komunikacji.


Jesteś zainteresowany tym szkoleniem? Skontaktuj się z nami już teraz!
Wyślij nam wiadomość a nasz Specjalista ds. Szkoleń skontaktuje się z Państwem, by ustalić szczegóły.


Zapoznaj się ofertą naszych szkoleń i doradztw:

Szkolenia dla firm:
Rodzaje szkoleń i doradztw:
Topowe tematy szkoleń i doradztw:

Szkolenia zamknięte

Dedykowane dla danego przedsiębiorstwa lub instytucji, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i oczekiwania,
realizowane wyłącznie dla ustalonej uprzednio grupy;

Szkolenia otwarte

Szkolenia z topowych tematów szkoleniowych organizowane dla większej, otwartej grupy;
możliwość zapisu już od jednej osoby.

Szkolenia i doradztwa komercyjne

szkolenia organizowane dla danej firmy
z ich środków własnych

Szkolenia i doradztwa z dotacją

szkolenia organizowane dla danej firmy ze środków unijnych,
najczęściej w konfiguracji: 80% dofinansowania, 20% środków własnych

Biznes-Focus-logo-pion

Biznes Focus to Instytucja Otoczenia Biznesu, stworzona z myślą o wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości. 

Copyright © 2019 Biznes Focus Sp. z o.o.