business-people-discussing-strategy1
biznes focus

DANE SZKOLENIA

Temat szkolenia: Excel na poziomie średnio zaawansowanym

Forma szkolenia: stacjonarne

Obszar szkoleń: księgowość, prawo, finanse

Adresaci szkolenia: pracownicy administracyjny, kadra kierownicza, właściciele firm i wszystkie osoby, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie obsługi programu Microsoft Excel oraz nauczyć się sprawnie posługiwać programem wykorzystując jego potencjał i możliwości.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Liczba dni szkolenia: 8 dni

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Miejsce szkolenia: do uzgodnienia, zgodnie z preferencjami Klienta

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

 1. Terminologia i środowisko programu Microsoft Excel
 • Elementy okna programu Microsoft Excel
 • Wstęgi
 • Poruszanie się po arkuszu i skoroszycie
 • Dostosowywanie podstawowych elementów środowiska Microsoft Excel
 1. Operacje na komórkach
 • Wprowadzanie i edycja różnych typów danych
 • Kopiowanie i przenoszenie danych
 • Wypełnianie komórek seriami danych
 • Komentarze – wstawianie, edycja i usuwanie
 1. Formuły i funkcje
 • Wpisywanie i edycja formuł
 • Operatory matematyczne i kolejność działań
 • Kopiowanie formuł
 • Omówienie trybów adresowania
 • Autosuma, średnia, min, max
 • Praca z kreatorem funkcji
 • Przykłady zastosowań funkcji: matematycznych, logicznych, daty i czasu

 

Dzień 2

 1. Formatowanie
 • Liczbowe, walutowe, procentowe, tekstowe, daty
 • Obramowanie i kolor tła komórek
 • Wbudowane style komórek
 • Zmiana koloru czcionek i położenia tekstu w komórce
 • Zawijanie tekstu
 • Malarz formatów – szybkie formatowanie według wzorca
 • Wbudowane style tabel
 • Wprowadzenie do formatowania warunkowego
 1. Operacje na zakresach danych
 • Cechy poprawnego zakresu danych
 • Zasady bezpiecznego sortowania
 • Autofiltr – szybkie wybieranie potrzebnych danych
 1. Wykresy – graficzne przedstawianie danych
 • Korzystanie z kreatora wykresów
 • Dopasowanie typu wykresu do danych
 • Modyfikowanie wykresów
 1. Przygotowanie dokumentu do wydruku
 • Ustawienia strony
 • Ustawianie obszaru wydruku
 • Tworzenie nagłówka i stopki
 • Formatowanie i podział stron do wydruku
 • Podgląd i drukowanie zawartości arkusz

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA (efekty i cel)

 • poszerzenie wiedzy z zakresu pojęć i środowiska programu Microsoft Excel
 • poszerzenie umiejętności tworzenia i edytowania dokumentów w arkuszu kalkulacyjnym, w zakresie operacji na komórkach, formuł i funkcji, formatowania, operacji na zakresach danych, tworzenia wykresów
 • nabycie umiejętności tworzenia dokumentów w Microsoft Excel z wykorzystaniem skomplikowanych algorytmów wyliczeniowych, filtrowania danych, tworzenia podstawowych wykresów, odpowiedniego formatowania i drukowania arkuszy danych

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem? Skontaktuj się z nami już teraz!
Wyślij nam wiadomość a nasz Specjalista ds. Szkoleń skontaktuje się z Państwem, by ustalić szczegóły.


Zapoznaj się ofertą naszych szkoleń i doradztw:

Szkolenia dla firm:
Rodzaje szkoleń i doradztw:
Topowe tematy szkoleń i doradztw:

Szkolenia zamknięte

Dedykowane dla danego przedsiębiorstwa lub instytucji, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i oczekiwania,
realizowane wyłącznie dla ustalonej uprzednio grupy;

Szkolenia otwarte

Szkolenia z topowych tematów szkoleniowych organizowane dla większej, otwartej grupy;
możliwość zapisu już od jednej osoby.

Szkolenia i doradztwa komercyjne

szkolenia organizowane dla danej firmy
z ich środków własnych

Szkolenia i doradztwa z dotacją

szkolenia organizowane dla danej firmy ze środków unijnych,
najczęściej w konfiguracji: 80% dofinansowania, 20% środków własnych

Biznes-Focus-logo-pion

Biznes Focus to Instytucja Otoczenia Biznesu, stworzona z myślą o wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości. 

Copyright © 2019 Biznes Focus Sp. z o.o.