Klienci o współpracy z nami

Najlepszym dowodem najwyższej jakości usług Biznes Focus Sp. z o.o. oraz wysokiej skuteczności działania są referencje od naszych Klientów.


Są Państwo zainteresowani naszą ofertą?
Zapraszamy do kontaktu!

Zajmujemy się również

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw
Inicjowaniem współpracy między przedsiębiorstwami
Internacjonalizacją przedsiębiorstw
Pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania projektów rozwojowych
Upowszechnianiem współpracy między nauką a biznesem oraz transferu i komercjalizacji wiedzy

Biznes Focus to Instytucja Otoczenia Biznesu, stworzona z myślą o wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości. 

Copyright © 2022 Biznes Focus Sp. z o.o.