Polityka prywatności
biznesfocus.pl

(wersja z dnia 17 września 2021 r.)

 

§ 1. KTO ZARZĄDZA STRONĄ || ADMINISTRATOR DANYCH

1. Serwisem internetowym biznesfocus.pl (nazywaną dalej „Serwisem”) zarządzają:
BIZNES FOCUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z seidzibą we Wrocławiu (50-227), ul. Kleczkowska 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000754403, NIP: 8971860689, REGON: 381653882, kapitał zakładowy 5 000,00 zł
2. BIZNES FOCUS sp. z o.o. jest współadministratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych dla celów związanych ze świadczeniem na Państwa rzecz usług elektronicznych oferowanych przez Serwis, takich jak np. formularz kontaktowy czy newsletter, a także przetwarzanych w prawnie uzasadnionych interesach współadministratorów oraz osób trzecich (np. w celach marketingu usług lub produktów oferowanych przez współadministratorów danych lub osób trzecich).
3. Nadto, współadministratorami Państwa danych osobowych są również:

a) AKAT CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kleczkowska nr 45, 50-227 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000729141, NIP: 8961578282, kapitał zakładowy 20 000,00 zł.
b) Tomasz Kurek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AKAT Usługi Doradcze Tomasz Kurek”, ul. Bolesława Chrobrego nr 1 lok. 4, 58-170 Dobromierz, NIP 8842457968
c) INVESTIVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kleczkowska nr 45, 50-227 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000888675, NIP: 8952228619, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.

4. Współadministatorzy uregulowali zasady współadministrowania Państwa danymi osobowymi w umowie o współadministrowaniu danymi osobowymi. W szczególności Współadministratorzy ustalili, że:

a) głównym wspólnym celem przetwarzania jest negocjowanie, zawieranie i wykonywanie umów zawartych przez Współadministratorów – dotyczących wykonywanej przez Współadministratorów działalności gospodarczej,
b) dodatkowym wspólnym celem przetwarzania jest Wspólnym celem przetwarzania jest pozyskiwanie nowych Klientów przez każdego ze Współadministratorów, także dla pozostałych Współadministratorów.

5. Przetwarzanie danych osobowych polegało będzie na zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu poprzez przesłanie, rozpowszechnianiu lub innego rodzaju udostępnianiu, dopasowywaniu lub łączeniu, ograniczaniu, usuwaniu lub niszczeniu.
6. Kategorie osób. Przetwarzanie danych osobowych przez Współadministratorów będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

a) klienci usługi/produktu Współadministratorów;
b) osoby, z którymi klienci Współadministratorów wchodzą w interakcje;
c) personel kontrahentów (odbiorców lub dostawców) Współadministratorów;
d) nadawcy i odbiorcy korespondencji elektronicznej klientów Współadministratorów.

7. Mogą się Państwo z nami skontaktować klikając tutaj, wysyłając email na kontak@biznesfocus.pl lub tradycyjną pocztą na adres: BIZNES FOCUS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 45 7, 50-227 Wrocław (Punkt Kontaktowy).

 

§ 2. ZAKRES REGULACJI

1. Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego biznesfocus.pl oraz wszystkich treści i usług, jakie mogą Państwo zakupić lub wykorzystywać za pośrednictwem Współadministratorów.
2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy w szczególności danych osobowych i innych informacji, jakie otrzymujemy od Państwa gdy korzystają Państwo z Serwisu.
3. Szanujemy Państwa prawo do prywatności i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w taki sposób, w jaki wymagają tego właściwe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w Unii Europejskiej i innych krajach. W szczególności stosujemy się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej nazywane „RODO” lub „Rozporządzenie”) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str.1).
4. Serwis współpracuje z zaufanymi partnerami, np. z dostawcami oprogramowania do obsługi strony („Partnerzy”).

 

§ 3. ZBIERANE DANE

1. Gdy korzystają Państwo z Serwisu możemy gromadzić poniższe informacje:

a) dane techniczne dotyczące urządzeń, które użytkują Państwo korzystając z Serwisu, w tym: dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym identyfikator internetowy – adres IP), identyfikator urządzenia mobilnego, używany przez Państwa system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania, informacje o używanym sprzęcie, a także inne szczegóły techniczne dostarczane przez Państwa przeglądarkę, w zależności od Państwa ustawień. Powyższe dane techniczne o naszych użytkownikach, ich działaniach i wzorach zachowań, nie będą zawierały danych osobowych;
b) szczegóły odnośnie do sposobu w jaki korzystają Państwo z Serwisu, w tym, między innymi: dane pomiarowe dotyczące tego kiedy i jak korzystają Państwo z Serwisu, dane dotyczące ruchu, dane dotyczące Państwa lokalizacji, wybierane linki, Państwa preferencje i wybory, preferowany język;
c) inne informacje, potrzebne nam do udzielenia Państwu wsparcia w przypadku pytań/zgłoszeń za pośrednictwem serwisu oraz obsługi klienta, w tym treść komunikacji między nami;
d) inne informacje, które dostarczają Państwo w ramach naszych usług.

 

§ 4. SPOSÓB PRZETWARZANIA INFORMACJI

1. Państwa dane możemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać, bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych Partnerów, w następujący sposób:

a) informacje, które podają nam Państwo korzystając z Serwisu,
b) dane, które przekazują nam Państwo podczas kontaktowania się z nami lub zgłaszania problemu z korzystaniem z Serwisu.

 

§ 5. COOKIES

1. W ramach oferowanych usług sieciowych i mobilnych Serwis i nasi Partnerzy mogą stosować technologie umożliwiające zbieranie informacji i ulepszanie doświadczeń użytkowników Serwisu. Te technologie, zawierające również pliki cookies, nazywamy łącznie „cookies” lub „ciasteczkami”. Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu (np. komputerze lub telefonie), powszechnie stosowane do usprawniania działania i zwiększania wydajności stron internetowych i usług sieciowych. Jest to możliwe dzięki temu, że strony i usługi sieciowe mogą odczytywać i zapisywać te pliki, co pozwala im na rozpoznanie Państwa urządzenia i zapamiętanie ważnych informacji, które umożliwiają Państwu wygodniejsze korzystanie z nich.
2. Poprzez korzystanie z Serwisu i zapoznanie się z powiadomieniem o plikach cookies wyświetlanym na biznesfocus.pl, zgadzają się Państwo na przechowywanie i wykorzystanie przez nas ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.
3. W dowolnym momencie mogą Państwo wyłączyć pliki cookies stosowane w ramach Serwisu poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki na komputerze lub urządzeniu mobilnym, które pozwali zablokować ciasteczka lub podobne technologie. Więcej informacji odnośnie do sposobu w jaki powinieneś skonfigurować swoją przeglądarkę do korzystania z plików cookies w wybrany przez Państwa sposób znajdą Państwo na stronie dostawcy używanej przeglądarki dostępnej poprzez ekran pomocy.
4. W pewnych okolicznościach możemy współpracować z osobami trzecimi w celu prowadzenia Serwisu. Zewnętrzni reklamodawcy i inne organizacje mogą stosować swoje pliki cookies do zbierania informacji na temat Państwa korzystania z Serwisu i/lub reklam, w które Państwo kliknęli. Takie informacje mogą zostać przez nich wykorzystane do dostarczania reklam, które mogą Państwa zainteresować, w oparciu o treści, które obejrzeli Państwo wcześniej lub do pomiaru skuteczności takich reklam. Chcąc je wyłączyć lub odrzucić, powinni Państwo zwrócić się do odpowiedniej osoby trzeciej za pośrednictwem jej strony internetowej.
5. Chcąc w łatwy sposób zidentyfikować wykorzystywane przez Serwis i/lub naszych Partnerów pliki cookies, mogą Państwo chcieć skorzystać np. z darmowych usług oferowanych w sieci Internet, które po wpisaniu nazwy witryny Serwisu wygenerują dla Państwa raport dotyczący ciasteczek w Serwisie. Taką usługę znajdą Państwo np. pod witryną: www.cookie-checker.com.

 

§ 6. CELE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH

1. Państwa dane są przetwarzane w celu negocjowania, zawierania i wykonywania umów zawartych przez Współadministratorów – dotyczących wykonywanej przez Współadministratorów działalności gospodarczej, a także pozyskiwanie nowych Klientów przez każdego ze Współadministratorów. Nadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w celu wykonywania naszych obowiązków z tytułu łączącej nas umowy o świadczenie usług elektronicznych (utrzymania Serwisu i np. formularza kontaktowego) oraz wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (np. podatkowych, rachunkowych) oraz z innych uzasadnionych przyczyn.
2. Inne przyczyny, uzasadniające przetwarzanie Państwa danych to:

a) informowanie Państwa o oferowanych przez nas usługach lub produktach,
b) zapewnienie aby przekazywane przez nas informacje były dla Państwa interesujące,
c) zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów oraz strony internetowej biznesfocus.pl.
3. Cele, dla których będą przetwarzane Państwa dane osobowe, są następujące:
a) wykonanie łączących nas z Państwem umów, zapewnienie dostępu do Serwisu, wsparcie techniczne;
b) podatkowe, prawne lub rachunkowe;
c) jeżeli tylko zdecydują się Państwo skorzystać z usługi Newsletter i pozwolą nam na przesyłanie do informacji o naszych produktach, usługach oraz promocjach lub nowych usługach, z których Państwo u nas korzystają lub które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować – będziemy przesyłać Państwu newslettery lub e-maile na temat usług lub produktów oferowanych przez Serwis, proponować specjalne lub okazjonalne oferty albo reklamy, oferty lub rekomendacje dotyczące usług na naszych stronach na podstawie informacji o Państwa zleceniach lub aktywności na naszej stronie;
d) badanie efektywności naszych działań marketingowych i polepszania ich jakości;
e) informowanie Państwa o zmianach Serwisu oraz zmianach w naszych dokumentach prawnych;
f) usprawnianie lub modyfikacje Serwisu;
g) obliczanie współczynników konwersji i innych elementów związanych z wydajnością działania serwisu internetowego biznesfocus.pl;
h) cele związane z rozliczalnością zgodnie z wymogami RODO;
i) budowanie uniwersalnego profilu użytkownika serwisu internetowego biznesfocus.pl, bazując na informacjach o tym, jak korzystają Państwo z Serwisu, w celu zapewniania, aby Serwis oraz oferowane przez nas usługi były jeszcze bardziej interesujące dla Państwa.

4. Zawsze wtedy, gdy personalizujemy lub specjalnie ukierunkowujemy naszą komunikację, oferty lub reklamy, możemy profilować Państwa dane.
5. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji (wymuszonych np. przez algorytm), które mogą mieć wpływ na Państwa sytuację prawną.
6. Jeżeli zdecydują Państwo, że nie chcą więcej otrzymywać personalizowanych ofert, rekomendacji dotyczących usług lub żadnych spersonalizowanych komunikatów marketingowych w ogóle, mogą Państwo w dowolnym momencie nas o tym poinformować i wyrazić swój sprzeciw.
7. Swój sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych możesz wyrazić poprzez kliknięcie linku „wypisz się” widocznego w otrzymywanych od nas wiadomościach email, albo kontaktując się z nami tutaj. Zawsze mogą Państwo kontaktować się z nami także pod adresem: BIZNES FOCUS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław.
8. Możemy przetwarzać pewne zagregowane dane niebędące danymi osobowymi, dotyczące zachowań użytkowników i udostępniać je swoim partnerom, którzy współpracują z nami w zakresie świadczenia Serwisu oraz sprzedaży usług w celu zapewnienia wsparcia, ulepszania lub zmieniania Serwisu oraz pomagania partnerom w ulepszaniu ich produktów, które zamawiają nasi użytkownicy. Możemy również przekazywać dane nieosobowe w ramach usług analizy danych, które pomagają nam prowadzić serwis internetowy biznesfocus.pl.

 

§ 7. PRZECHOWYWANIE DANYCH

1. Wszystkie przekazywane przez Państwa informacje, są przechowywane na bezpiecznych serwerach BIZNES FOCUS Sp. z o.o. lub naszych zaufanych Partnerów.
2. Stosujemy adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tylko przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. W niektórych szczególnych przypadkach dłuższy okres przechowywania danych może być wymagany przez przepisy prawa takie, jak podatkowe, rachunkowe albo inne wymogi lub obowiązki prawne.
4. Jeżeli Państwa dane nie będą nam dłużej potrzebne do utrzymywania Serwisu lub dla innych przyczyn wskazanych w naszej Polityce, niezwłocznie usuniemy je lub zanonimizujemy.
5. Jeżeli zdecydują Państwo się z nami skontaktować, będziemy przechowywali korespondencję pomiędzy nami tak długo, jak to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością.
6. Regulamin serwisu internetowego biznesfocus.pl, a także inne łączące nas umowy mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Państwa danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki

 

§ 8. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

1. Każda komunikacja odbywająca się za pośrednictwem Serwisu może wiązać się z ujawnieniem przez Państwa danych na Państwa temat.
2. Co do zasady nie udostępniamy Państwa danych na zewnątrz. Wyjątkiem będą nasi zaufani partnerzy, którzy pomagają nam w utrzymywaniu Serwisu oraz jego funkcji. Te podmioty mogą mieć potencjalny lub faktyczny dostęp do ograniczonych informacji na Państwa temat, wówczas przetwarzają je w naszym imieniu („Podmioty Przetwarzające”):

a) zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają narzędzia do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi;
b) zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają narzędzia do analizy danych;
c) zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają narzędzia do marketingu email oraz pomagają zarządzać naszą komunikacją email;
d) zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają narzędzia do śledzenia i raportowania błędów w systemie;
e) profesjonalni doradcy wspierający nas w kwestiach prawnych, podatkowych, księgowych, czy audytach;
f) platformy mediów społecznościowych w celu oferowania Ci personalizowanej i ukierunkowanej komunikacji;
g) zewnętrzni dostawcy usług, którzy wspierają nas przy wykonywaniu łączących nas z Państwem umów o doradztwo, kompleksowego świadczenia usług itp.

3. Państwa dane mogą być przetwarzane, przechowywane lub przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcarię do krajów takich, jak Stany Zjednoczone, czy Kanada (np. w celu korzystania z usług Alphabet Inc., w tym Google LLC). Przepisy dotyczące ochrony prywatności w tych krajach mogą nie oferować tego samego poziomu ochrony, co w EOG.
4. Jeżeli udostępnimy Państwa dane poza obszar EOG, zapewnimy odpowiedni poziom ochrony Państwa danych i oprzemy się na uznanych prawnie podstawach udostępniania danych takich, jak standardowe klauzule umowne UE lub Tarcza prywatności (Privacy Shield).
5. Serwis może zawierać linki do i ze stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych i podmiotów, dlatego też po więcej informacji odsyłamy bezpośrednio do ich polityk prywatności.

 

§ 9. INNE INFORMACJE

1. Przypominamy, że podlegamy różnym przepisom prawa i możemy mieć obowiązek zastosowania się do wymagań uprawnionych organów państwowych lub innych przepisów prawa.
2. W przypadku reorganizacji lub fuzji Serwisu, możemy przekazać dane osobowe przejmującej osobie trzeciej, która będzie je chronić co najmniej w takim samym stopniu, jak Serwis zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 

§ 10. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w pewnych sytuacjach np. do celów marketingowych. Mogą Państwo to zrobić kontaktując się z nami tutaj, zmieniając ustawienia w przeglądarce, a także klikając opcję „wypisz się” w wiadomościach otrzymywanych od Serwisu.
2. W zależności od miejsca zamieszkania, mogą przysługiwać Państwu dodatkowe prawa dotyczące prywatności. Na podstawie praw Unii Europejskiej mają Państwo m.in. poniższe prawa:

a) dostępu do swoich danych;
b) żądania ich usunięcia;
c) poprawiania tych danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) przeniesienia danych do innego podmiotu;
f) złożenia skargi do organu ochrony danych.

3. Mogą Państwo skorzystać z tych praw kontaktując się z nami np. tutaj lub na adres BIZNES FOCUS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław.
4. Prawa te mogą być ograniczane innymi przepisami prawa, np. prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) może być ograniczone w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy.
5. Jeżeli mają Państwo obawy dotyczące swojej prywatności prosimy o skontaktowanie się z nami. Jeżeli uważają Państwo, że nie udzieliliśmy Państwu pomocy zgodnie z żądaniem, mogą Państwo zgłosić naruszenie do lokalnego organu ochrony danych lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

 

§ 11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać zmianom jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa lub zmianę Serwisu. Postanowienia niniejszej Polityki mogą być zmieniane jedynie w sposób, który nie ogranicza Państwa praw. W przypadku takiej zmiany, udostępnimy zmienioną Politykę online i powiadomimy Państwa o tym.
2. Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu nowej wersji online. W tym okresie w razie pytań dotyczących zmian zapraszamy do kontaktu.
3. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na takie zmiany (niezależnie od powiadomienia nas e-mailem) będziemy zmuszeni poprosić Państwa o zaprzestanie korzystania z Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Copyright © 2022 Biznes Focus Sp. z o.o.