Mentorzy i kadra zarządzająca


Aleksander_Junik-web

Aleksander Junik

Prezes Zarządu

Od początku powstania Biznes Focus sprawuje funkcję Prezesa Zarządu zajmując się wspieraniem firm w diagnozie i realizacji usług rozwojowych, ze szczególnym naciskiem na formę doradczą.

Zasiada także w zarządzie spółki AKAT Consulting, w której pełni funkcję Wiceprezesa.

W trakcie swojej kariery zawodowej zarządzał m.in. procesami sprzedaży w jednej ze spółek akcyjnych funkcjonujących w branży doradczej, był koordynatorem i kierownikiem projektów unijnych realizowanych w ramach środków EFS (w tym kierownikiem Regionalnego Ośrodka EFS we Wrocławiu i w Jeleniej Górze).

Wieloletni doradca podmiotów ekonomii społecznej oraz licznych organizacji pozarządowych. Koordynator procesów badawczych, testowania i ewaluacji w projektach finansowanych w ramach EFS.

Koordynator Powiatowego Programu Wspomagania, bazującego na budowaniu sieci współpracy i samokształcenia w ramach rozwoju i wspomagania edukacji (działanie 3.5 POKL).

Typowy strateg i myśliciel. Członek grupy biznesowej BNI North.

Specjalizacje

zarządzanie projektami | strategie sprzedażowe | ewaluacja i testowanie działań projektowych | sprawozdawczość merytoryczna i finansowa w projektach | nowoczesne technologie| dotacje i formy finansowania inwestycji


Tomasz_Kurek_web

Tomasz Kurek

Wiceprezes Zarządu

Doradca biznesu, trener, mentor i strateg z ponad 16-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania organizacjami, projektami oraz zarządzania wiedzą.

Współtwórca licznych strategii rozwoju firm i instytucji publicznych, strategii komercjalizacji wynalazku i pozyskiwania inwestorów. Twórca i współtwórca blisko 120 strategii rozwoju firm, który umożliwił pozyskanie atrakcyjnego finansowania na ponad 250 projektów.

Specjalizuje się w szeroko pojętym doradztwie biznesowym oraz w pozyskiwaniu funduszy dla firm, a także w szkoleniach realizowanych w oparciu o indywidualne oczekiwania i potrzeby przedsiębiorstw.

Pracuje z nim blisko 90-cio osobowy zespół trenerów i doradców biznesu. W jego otoczeniu nie ma przypadkowych ludzi, projektów i realizacji. Wszystko, co robi - robi z pełnym zaangażowaniem i indywidualnym podejściem.

Posiada rozległą wiedzę w wielu dziedzinach, co skutecznie wykorzystuję pomagając firmom nakreślić drogę rozwoju oraz wskazać możliwości, które pomogą jej w tym procesie.

Jego misją jest zwiększanie efektywności liderów, zespołów i firm. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz instytucje państwowe.

Koordynator i konsultant przy realizacji wielu projektów biznesowych i społecznych. Członek licznych instytucji branżowych, w tym Członek Zarządu, pełniący funkcję Wiceprezesa BNI + Wrocław - grupy zrzeszającej firmy powyżej 5 mln przychodów oraz członek prestiżowego klubu przedsiębiorców Business Centre Club.

Specjalizacje

zarządzanie i doradztwo strategiczne | zarządzanie projektami | przywództwo | zarządzanie zespołem, komunikacja | negocjacje | zwiększanie efektywności zespołów i organizacji | wdrażanie zmian


Trenerzy

Zespół Biznes Focus tworzą doświadczeni trenerzy i doradcy biznesu, którzy pomagają holistycznie podejść do problemów i oczekiwań Klientów.
Ich wszestronne doświadczenie pozwala na świadczenie usług wysokiej jakości, w oparciu o indywidualne podejście i dokładne studium każdego przypadku.


Mariusz Duszyński

Manager IT, prowadził liczne projekty informatyczne - zarówno dotyczące infrastruktury, jak i oprogramowania. Zrealizował wiele projektów informatycznych w sektorze produkcji dla dużych firm. Wieloletni manager zespołów IT oraz zespołów sprzedażowych w obrębie rynku informatycznego. Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami, procesami i projektami - w obszarze IT i nie tylko.

Przez wiele lat był managerem zespołu specjalistów IT. Prowadził projekty informatyczne na terenie całej Polski. Poszerzał swoje kompetencje zarządzając zespołem sprzedaży w branży IT. Obecnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi. W swojej pracy wykorzystuje założenia i techniki Teorii Ograniczeń, Management'u 3.0 oraz Zarządzania Projektami Informatycznymi. Realizowane przez siebie rozwiązania opiera o najwyższe standardy i nowe technologie.

Specjalizacje

doradztwo biznesowe | diagnozy | nowoczesne technologie | IT | zarządzanie zespołami i projektami |
Management 3.0


Angelika Kajrys

Wiceprezes Zarządu

Trener, coach ICF - certyfikowany praktyk metody NLP, NVC, Transforming Communication, Coaching Ways, akredytacja ACSTH, ICF.

Współtworzy „Warsztat Dobrych Myśli” wspierając kobiety w poszukiwaniu własnej drogi zawodowej oraz “Strefę Handlowca” - miejsce do wymiany doświadczeń z zakresu sprzedaży, komunikacji, kształtowania postaw i rozumienia emocji.

Biznesowo zajmuje się wspieraniem rozwoju umiejętności działów sprzedaży i obsługi klienta, pomaga liderom w rozwoju kompetencji menedżerskich oraz zespołom we wzmacnianiu skutecznej komunikacji i budowaniu korzystnych relacji.

Ponadto wspiera działy rekrutacji w tworzeniu ścieżek talentów i kariery, współtworzy sesje AC/DC. Pomaga life’owo osobom, które chcą wrócić na rynek pracy, bądź ją zmienić/ stworzyć własny biznes.

Wspiera osoby, które chcą zmaksymalizować efekty swojej pracy przy pełnym wykorzystaniu swojego naturalnego potencjału i zasobów.

Posiada doświadczenie współpracy z takimi obszarami jak: windykacja i BIG, outsourcingowe contact center, sprzedaż drobnych AGD, fotowoltaika, telekomunikacja, motoryzacyja, szkolenia specjalistyczne, beauty and wellness, ubezpieczenia, utylizacja materiałów wybuchowych, inżynieria produkcyjna, TSL, handel materiałami budowlanymi oraz sprzedaż produktów premium.

Specjalizacje

life coaching | biznes coaching | coaching grupowy | corporate coaching|
coaching kariery | coaching online


Marek Jackiewicz

Wiceprezes Zarządu

Trener, szkoleniowiec, analityk, ze szczególnymi kompetencjami w zakresie środowiska MS Excel.

Poświęcił wiele lat na pracę trenerską, która przynosi wymierne rezultaty dla podmiotów współpracujących. Nastawiony na osiąganie celów i nabywanie kompetencji twardych. Posiada niezwykłą łatwość rozmowy o trudnych rzeczach w przystępny sposób.

Chętnie tłumaczy zawiłe kwestie ludziom biznesu i przekłada ich oczekiwania na formuły i tabele tworzone m.in. w MS Excel.

Ukończył kurs pedagogiczny do nauczania przedmiotów informatycznych. Specjalista ds. systemów informatycznych i projektów UE.

Specjalizacje

MS Excel | nowe technologie | automatyzacja pracy


Copyright © 2022 Biznes Focus Sp. z o.o.